OFERTA    ANALIZY INWENTARYZACJE

Podstawą wszelkich prac projektowych jest analiza zebranych materiałów (miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowań kartograficznych, opracowań studialnych historycznych, analiza stylu epoki,  analiza porównawcza obiektów zrealizowanych przez tych samych autorów, analiza materiałów historycznych, wykorzystanie danych GIS-CAD, materiały z prac terenowych). Wynikające z niej wnioski wpływają na koncepcję, sposób organizacji przestrzeni, funkcje.

 

 

W ramach działalności pracowni wykonujemy inwentaryzacje budowlane, dendrologiczne, analizy krajobrazowe oraz GIS.

 

 

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

 

Inwentaryzacja dendrologiczna – inwentaryzacja zieleni – składa się z części opisowej i graficznej.

 

część opisowa zawiera: nazwy drzew i krzewów w języku łacińskim i polskim, pomiary (w wypadku drzewa: jego wysokość, obwód pnia/pni, średnica korony; w wypadku krzewu: jego wysokość oraz zajmowana powierzchnia terenu), określenie stanu sanitarnego drzewa/krzewu (posusz, uszkodzenia), uwagi i zalecenia dotyczące pielęgnacji, wycinki lub przesadzenia. Rozpoznane rośliny są ponumerowane zgodnie z numeracją zawartą w części graficznej inwentaryzowanej zieleni.
część graficzna zawiera: lokalizację drzew i krzewów w formie nakładki na mapę do celów projektowych.
dodatkowo inwentaryzacja może być uzupełniona o dokumentację fotograficzną roślin, określenie wieku drzewostanu, tabelę opłat za ewentualne wycięcie drzew/krzewów. Ponadto wykonujemy dokumentację przedstawiającą sposoby zabezpieczenia drzew i krzewów na placu budowy. W imieniu inwestora (na podstawie pełnomocnictwa) możemy przygotować szkic wniosku o wycinkę drzew i krzewów.

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z przeprowadzonymi przez naszą pracownię analizami.

 

ZOBACZ PROJEKTY