OFERTA    PRZESTRZEŃ PUBLICZNA

Jakość życia mieszkańców współczesnych miast jest związana z otoczeniem, w którym przebywają, pracują i odpoczywają. Rozwój miasta jest rozumiany zwykle jako poprawa stanu istniejącego – droga ku lepszemu. Oprócz zapewnienia pracy w bliskiej odległości od miejsca zamieszkania czy dogodnej lokalizacji obiektów usługowych – należy pamiętać o tworzeniu zielonych przestrzeni publicznych. Skomponowanie otoczenia w sposób wyważony, z dużą rolą zielonych przestrzeni publicznych zapewni użytkownikom oczekiwany standard życia.

 

W ramach działań naszej pracowni zajmujemy się projektowaniem przestrzeni publicznych. Zależy nam na poprawie jakości otaczającej nas przestrzeni, dlatego podchodzimy do każdego projektu z pełnym zaangażowaniem i pasją.

 

OFERTA PROJEKTOWA

 

 place miejskie / rynki
 parki publiczne
 pomniki / miejsca pamięci
 skwery
 elementy zieleni miejskiej
 zagospodarowanie terenów przy obiektach użyteczności publicznej
 zagospodarowanie terenu i zieleń w otoczeniu siedzib firm i zakładów
 place i ogrody zabaw
 cmentarze

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi projektami przestrzeni publicznej.

 

ZOBACZ PROJEKTY