PROJEKTY    ŁĄKI NOWOHUCKIE

Obrazek slidera ID 389 Obrazek slidera ID 390 Obrazek slidera ID 391

Tematem niniejszej pracy jest projekt parku południowego „Łąki Nowohuckie”.

Teren opracowania jest zlokalizowany w pradolinie Wisły, w sąsiedztwie centrum dzielnicy Nowa Huta. Obszar ten bezpośrednio graniczy od północy z użytkiem ekologicznym „Łąki Nowohuckie” i tym samym zakres prac projektowych obejmuje także swoim zasięgiem wspomniane chronione łąki.

 

Ważnym etapem prac przedprojektowych było wykonanie analiz widokowych, w tym sumarycznej mapy ekspozycji biernej, czynnej, a także przekroju makro od Nowej Huty po Starorobociański Wierch w Tatrach. Pozwoliło to na wyznaczenie fragmentów projektowanego obszaru o dobrej widoczności z charakterystycznych miejsc otaczających park (np. z Kopca Wandy). Wykonane widoki perspektywiczne z badanych miejsc pozwoliły zróżnicować obszar ze względu na jego widoczność i znaczenie w kompozycji parku.

 

Na organizację przestrzeni w projektowanym parku duży wpływ miała analiza krakowskich parków. Przykładem jest sposób organizacji wzorowany na Parku Jordana, gdzie ogrody zabaw czy boiska sportowe są zlokalizowane blisko wejść. Dodatkowo przy rozmieszczaniu funkcji uwzględniono instytucje sąsiadujące z projektowanym parkiem (np. Szpital im. Stefana Żeromskiego), aby koncepcja zawierała elementy, które będą pomocne w ich funkcjonowaniu.   Podstawową koncepcją było stworzenie parku będącego kontrastem dla gęstej zabudowy Nowej Huty. Z założenia park ma być przestrzenią, w której najbardziej potencjalni użytkownicy – a więc mieszkańcy Nowej Huty – mogą odpocząć, zrelaksować się i otworzyć na przestrzeń. Ważnym założeniem było stworzenie przestrzeni gdzie będą organizowane imprezy pokroju tych, które odbywają się na Błoniach Krakowskich. Jest to możliwe ze względu na powierzchnie przeznaczoną pod parku, dlatego projekt uwzględnia miejsca na organizacje dużych imprez plenerowych.
Projektowany układ ścieżek parku opiera się na powiązaniach widokowych oraz na istniejących ciągach komunikacyjnych. Również istotne było bardzo dobre skomunikowanie parku z otoczeniem, co niewątpliwie wpływa na dostępność i liczbę potencjalnych użytkowników.

LOKALIZACJA:
Kraków
PROMOTOR:
prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Kosinski
udostępnij
zobacz inne z kategorii: projekty przestrzeń publiczna