PROJEKTY    LOTNICZY PARK KULTUROWY

Obrazek slidera ID 362 Obrazek slidera ID 361 Obrazek slidera ID 353 Obrazek slidera ID 360 Obrazek slidera ID 359 Obrazek slidera ID 358 Obrazek slidera ID 357 Obrazek slidera ID 356 Obrazek slidera ID 355 Obrazek slidera ID 354 Obrazek slidera ID 352 Obrazek slidera ID 363

Teren opracowania będący dawnym zespołem hangarowym, w zachodniej części lotniska Rakowice – Czyżyny, jest niewątpliwie miejscem historycznym, aczkolwiek od lat zniszczonym i zaniedbanym. Z tego względu – istotne jest przywrócenie mu należytej pamięci oraz nowych funkcji, pozwalających na rozwój Muzeum Lotnictwa Polskiego, w tym lepszej ekspozycji zabytkowych, technicznychdzieł sztuki, jakimi są samoloty wojskowe – związane z tym miejscem, od początku jego istnienia.

 

Podstawą do wszelkich prac projektowych jest przeprowadzone studium uwarunkowań miejsca – w tym jego zasobów, wyznaczenie fragmentów o szczególnym walorze krajobrazowym oraz wytycznych konserwatorskich – dotyczących ochrony elementów/części, o szczególnej wadze historycznej, w oparciu o metodę Studium Wnętrz Architektoniczno -Krajobrazowych autorstwa prof. Janusza Bogdanowskiego.

 

Niewątpliwie jedną z najważniejszych inspiracji, odnośnie założeń projektowych, była chęć dostosowania koncepcji do propozycji zagospodarowania obszarów lotniczego parku kulturowego, sąsiadujących z opracowywaną przestrzenią. Tym samym charakterystyczne kształty zastosowane przez autorów w projekcie są nawiązaniem – kontynuacją kształtu zawartego w koncepcji „Gaju 100-lecia Lotnictwa”, a mianowicie do motywu „śmigła”.

 

Istotna była również refleksja na temat formy Muzeum Powstania Warszawskiego – to, w jaki sposób trafia do współczesnego odbiorcy. Niewątpliwie koncepcja fragmentu lotniczego parku kulturowego – ma pomóc w czytelnym przekazie wartości historycznych tego miejsca oraz jego tożsamości.

 

Zachodnia Grupa Hangarowa – to teren o zbyt dużej wartości historycznej i tożsamości ulegającej zapomnieniu i zatarciu. Czas działa na niekorzyść pamięci – dlatego istotne jest przypomnienie o tym miejscu oraz nadaniu nowych funkcji, które pozwolą na „wzlot zapomnianego lotniska”.

 

 

LOKALIZACJA:
Kraków
PROMOTOR:
dr hab. inż. arch. Zbigniew Myczkowski, prof. PK
udostępnij
zobacz inne z kategorii: projekty przestrzeń publiczna