PROJEKTY    OGRÓD PRZYDOMOWY

Obrazek slidera ID 10129 Obrazek slidera ID 10132 Obrazek slidera ID 10165 Obrazek slidera ID 10166 Obrazek slidera ID 10167 Obrazek slidera ID 10168 Obrazek slidera ID 10158 Obrazek slidera ID 10159 Obrazek slidera ID 10160 Obrazek slidera ID 10161 Obrazek slidera ID 10162 Obrazek slidera ID 10163 Obrazek slidera ID 10164 Obrazek slidera ID 10169 Obrazek slidera ID 10170 Obrazek slidera ID 10171 Obrazek slidera ID 10172 Obrazek slidera ID 10173 Obrazek slidera ID 10174 Obrazek slidera ID 10175 Obrazek slidera ID 10176 Obrazek slidera ID 10177 Obrazek slidera ID 10178

Projekt ogrodu przydomowego w Turzy Śląskiej.


Na życzenie Inwestorów istniejące zagospodarowanie terenu zostało zinwentaryzowane pod kątem zieleni, zwaloryzowane i następnie poddane rekompozycji. Przy waloryzacji zieleni brano pod uwagę preferencje Inwestorów oraz przewidywany charakter nowych nasadzeń. Modyfikując kompozycję określono strefy niewymagające zmian oraz określono konieczne kierunku działania.


Z istniejącego zagospodarowania pozostawiono strefę wejściową z otoczeniem podjazdu oraz nawierzchnię w najbliższym otoczeniu domu. Podjęto działania w celu usprawnienia komunikacji w ogrodzie oraz, w celu uporządkowania układu zieleni, by móc rozplanować nowe funkcje oraz usprawnić pielęgnacje ogrodu / trawnika. W kwestii materiałów postawiono na stosowanie naturalnego drewna na tarasach, murków z okładziną kamienną nawiązującą do istniejących kamieni na ogrodzeniu frontowym oraz na użycie obrzeży granitowych tworzących krawędzie zielonych schodów terenowych.


Przy modyfikacji ukształtowania terenu starano się nie zmieniać istniejącej skarpy obrośniętej wartościową zielenią. Wprowadzono w niej tylko jeden trawers umożliwiający pokonanie różnicy terenu bez schodów i łagodne połączenie z dolną częścią ogrodu, w tym z ogrodem warzywnym i ze strefą relaksu. Drugie zejście ze schodami terenowymi opracowano w sposób również możliwie nieingerujący w zieleń (wykorzystując drewniane tarasy wspierane na punktowych fundamentach) i komunikujące dom ze strefą relaksu (altana z sauną).


W ogrodzie przewidziano miejsce na strefę relaksu z sauną i balia ogrodową oraz z miejscem na palenisko, w otoczeniu zieleni. Również modyfikując ukształtowanie terenu przewidziano wypłaszczenie terenu jako miejsce rekreacji dla dzieci. Wypłaszczenie terenu będzie realizowane po modyfikacji kompozycji drzew czyli po przesadzeniu rozproszonej zieleni i wykonaniu robót ziemnych, których bilans ziemny z założenia ma być zrównoważony. Obecna kompozycja zieleni pozwoli uzyskać w ogrodzie oczekiwany podział na wnętrza ogrodowe, zastępując rozproszony układ drzew. Ponadto po rekompozycji grupy drzew będą tworzyć ściany wnętrz krajobrazowych i zasłony chroniące przed obserwacją z sąsiednich posesji. Nowe nasadzenia w kluczowych punktach kompozycji pozwolą ukierunkować wzrok obserwatorów i użytkowników ogrodu na istotne akcenty i elementy zagospodarowania ogrodu.

udostępnij
zobacz inne z kategorii: ogród projekty