PROJEKTY    PARK BONARKA

Obrazek slidera ID 1406 Obrazek slidera ID 1407 Obrazek slidera ID 1408 Obrazek slidera ID 1409 Obrazek slidera ID 1410 Obrazek slidera ID 1412 Obrazek slidera ID 8

Podstawowym założeniem projektu było zaproponowanie koncepcji, o niespotykanym charakterze i ciekawych elementach, jako odpowiedź na monotonie istniejących parków. Stworzenie elementu charakterystycznego i niepowtarzalnego w skali miasta miałoby zapewnić parkowi rozpoznawalność, zainteresowanie oraz zaznaczenie obecności, w stosunku do dominanty krajobrazowej, jaką jest Centrum Handlowe Bonarka. Z tego względu autor jako motyw przewodni w parku wykorzystał koparkę.

 

Koparka w parku jest symbolem minionego użytkowania terenu, eksploatowanego na potrzeby działalności Cegielni Bonarka. Można przypuszczać, że odbywało się to za pomocą koparek, które symbolizują przekształcenie, ingerencję w teren, charakterystyczny dla zagospodarowywanego obszaru. Warto dodać, że obecnie na obszarze eksploatowanym przez zakład górniczy Bonarka można spotkać maszyny takie jak te użyte w projekcie, czyli koparki obrotowe, na gąsienicach.

 

Uzupełnieniem obranej idei jest uwzględnienie w koncepcji śladów innej, przemysłowej historii Bonarki. Z tego względu autor zagospodarował betonowe baseny – pozostałe po nieistniejących zakładach chemicznych – jako elementy kluczowe w układzie parku.

 

Duży wpływ na zaprojektowany układ ścieżek i rozmieszczenie funkcji miała lokalizacja parku. Sąsiedztwo z dużym centrum handlowym oraz osiedlami mieszkaniowymi wymagało aby park był przyjazny klientom galerii i lokalnym mieszkańcom – czyli potencjalnym użytkownikom tej przestrzeni.

LOKALIZACJA:
Kraków
PROMOTOR:
prof. dr hab. inż. arch. Krystyna Pawłowska
udostępnij
zobacz inne z kategorii: projekty przestrzeń publiczna