PROJEKTY    OTOCZENIE PENSJONATU

Obrazek slidera ID 8785 Obrazek slidera ID 8784 Obrazek slidera ID 8783 Obrazek slidera ID 8786 Obrazek slidera ID 8777 Obrazek slidera ID 8778 Obrazek slidera ID 8796 Obrazek slidera ID 8797 Obrazek slidera ID 8798 Obrazek slidera ID 8800 Obrazek slidera ID 8780 Obrazek slidera ID 8773 Obrazek slidera ID 8774 Obrazek slidera ID 8795 Obrazek slidera ID 8787 Obrazek slidera ID 8788 Obrazek slidera ID 8789 Obrazek slidera ID 8790 Obrazek slidera ID 8791 Obrazek slidera ID 8792 Obrazek slidera ID 8793 Obrazek slidera ID 8794

Projekt otoczenia pensjonatu w Bańskiej Niżnej, w związku z planowaną budową parku rozrywki dla dzieci.

 

Głównym założeniem projektowym było zorganizowanie zróżnicowanej przestrzeni rekreacyjnej dla dzieci z elementami edukacyjnymi, tak aby mali użytkownicy mogli miło spędzić czas łącząc zabawę z nauką.

 

Za jeden z przewodnich motywów przyjęto przedstawienie zasad działania dawnych urządzeń, które można było spotkać w każdym gospodarstwie i na których przykładzie można pokazać praktyczne zastosowanie praw fizyki. Dodatkowo dzięki planowanemu mini-zoo dzieci będą miały kontakt ze zwierzętami. Zaprojektowano również ogrody zabaw o alternatywnej formie w stosunku do placów zabaw, znanych z przestrzeni publicznych.

 

Zakres opracowania obejmuje wypłaszczenie – łąkę – blisko pensjonatu oraz teren leśny nad brzegiem Białego Dunajca ze stromą skarpą. Różnica wysokości na projektowanym terenie wynosi miejscami 20 m, dlatego dużym wyzwaniem było skomunikowanie tego terenu, w sposób wygodny dla przyszłych użytkowników.

 

Widoczna różnica w pokryciu terenu (łąka – las) wpłynęła na podział funkcyjny na „Teren Górny” i „Teren Dolny”.

 

TEREN GÓRNY

to cztery place o nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej i ścieżki, których układ tworzy kompozycję dla zaprojektowanych elementów. Ta część założenia zawiera wiatę w której planuje się organizować warsztaty dla dzieci oraz elementy edukacyjne i mini-zoo.

 

TEREN DOLNY

to ciekawe ogrody zabaw – bazy (skomunikowane ze sobą za pomocą głuchego telefonu), wodny plac zabaw, amfiteatr i miejsce z paleniskiem. W tej przestrzeni komunikacja odbywa się za pomocą wielu ciągów schodów (ze względu na duże różnice wysokości) a także poprzez ścieżki terenowe (trawersy).

 

W dalszej perspektywie planowane jest dodatkowe komunikowanie terenu za pomocą pomostów w drzewach oraz  poszerzanie oferty o kolejne elementy ciekawe dla dzieci i ich opiekunów.

 

Na całym terenie opracowania przewidziano rozmieszczenie tablic informacyjnych z wiadomościami edukacyjnymi do planowanych elementów wyposażenia. Dodatkowo w ogrody zabaw czy w ciągi komunikacyjne (schody, barierki) wpleciono wiadomości edukacyjne.

 

 

 

 

LOKALIZACJA:
Bańska Niżna k/Szaflar
udostępnij
zobacz inne z kategorii: ogród projekty przestrzeń publiczna